HUSDYRA VÅRE

På Farmen Fløtterud har vi mange flotte husdyr. Vi har 25 flotte ammekyr av rasen Hereford/Simmentaler og Aberdeen Angus. 18 spreke kalver spretter rundt. I tillegg har vi 80 spælsau, 10 knallfine grisepurker som straks venter grisunger, 10 hester, 50 høner og 25 voksne Alaska Huskies, pluss noen herlige valper. 

I elven som flyter forbi gården har vi fisk, og Hardangervidda ligger nær med den nydeligste fjellørret. I skogslia bak gården har vi i vinter hugget skog og til våren skal nye beiter bli til. Heimsetra og Fløtterudsetra innpå åsen skal igjen omkranses av grønne, frodige setervoller og beitende dyr. 

 Å være selvforsynt med kjøtt, fisk, frukt og bær og grønnsaker og derved kunne servere ureist tradisjonsmat til våre gjester på en litt ny måte er vår drøm. Vi har valgt å ha robuste Hereford og Angus ammekyr, samt Gammalnorsk Spælsau, som vil hjelpe oss holde kulturlandskapet på gården i sjakk. 

Lokal mat

 

Bærekraft og kretsløpstankegang ligger til grunn for alt vi gjør Farmen Fløtterud.

Husdyr som beiter naturlig gir oss mer smakfullt og mørt kjøtt. I tillegg er det langt sunnere ved at naturen gir dyra kjøtt med en balansert sammensetning av fettsyrer, som for oss mennesker er gunstigere helsemessig.

Vi benytter minst mulig kunstgjødsel på våre beitearealer, men utnytter egen husdyrgjødsel til gjødsling av beiter og grønnsaksarealer. 

Vi har bestemt oss for å bli gode på lokal mat som vi produserer selv på Farmen Fløtterud. Hos oss står det gode måltidet, den unike lokalmatopplevelsen, det koselige gårdsmiljøet og trivelig samvær mellom mennesker i høysetet. Det vil bli mulig å kjøpe gårdsmat fra oss og det vil bli anledning til å komme til oss og få servert mat.

 

Klima- og miljøvennlig

Vi er opptatt av å kunne bidra til et litt mer klima- og miljøvennlig landbruk gjennom det vi mener er nøysomme husdyr, som ikke behøver fores med kraftfor. De spiser gras og bidrar derved til en bærekraftig kjøttproduksjon.

Våre svin på skogen får leve ute i skogen gjennom hele sommeren. Der finner de mye mat selv.

I tillegg fores grisene på bakervarer, grønnsaker og frukt, pluss litt økologisk kraftfor.

 

Alle dyrene våre kan selv velge om de vil være ute eller gå inn i fjøset. Vi tror at husdyr som får leve mest mulig naturlig har det bedre og er friskere og sunnere.

 

Ammekyr av rasen Hereford og Aberdeen Angus

På Fløtterud har vi 25 stk voksne ammekyr, 17 Hereford/Simmentaler og 8 Aberdeen Angus. Vårt valg av raser var nøye gjennomtenkt. Vi ville raser som kunne utnytte garden sine resusser på en best mulig måte. Herrford er en av verdens største kvegraser og de passer egentlig ikke inn i norske fjøs. Dette er ikke en rase som kan fores kjapt på mye kraftfor. Da blir denne rasen rett å slett for feit. Men Hereford er en ekspert på å utnytte beiteressursene. Den eter all slags vegetasjon. På Farmen Fløtterud har vi mange skrinne beiter og mye skogsbeite. Det passer utmerket for rasen Hereford. Kalvene fostres opp ved at de får die mor – helt naturlig. 

 

Dyrene blir ikke like kjapt slakteklare som dyr som fores opp fort med mye ”kunstig kraftfor”. Dyr som vokser opp kun på naturlig føde, vokser langsommere, men de får kjøtt som er helt anderledes både i smak, konsistens og mørhet. Det er gunstig for oss å spare penger på dyrt kraftfor. Og det er gunstig for dere som skal nyte maten fra disse dyrene, at dere vet at dere spiser kjøtt fra dyr som er fødd opp helt naturlig. 

 

Fra høsten 2018 er vi leveringsklare med sunne, friske kalver. Dette er kjøtt av dyr som ikke har fått medisiner for å vokse fort, ei heller har dyrene stått inne innestengt i et fjøs. De har heller ikke fått kraftfor. Dette er kjøtt produsert av gress-, lyng-, skogs- og fjellbeiter. Vinterstid fores dyrene kun med naturlig høy som har vokst i Numedal.

Litt om rasen Hereford

Hereford skal være en robust og rolig ressursutnytter! Robust: Hereford skal ha færrest dødfødsler og best overlevelsesevne på kalvene frem til avvenning. Ei Hereford-ku skal ta godt vare på kalven, og selv være ei robust og holdbar ku, med god fruktbarhet og gode klauver og bein.

 

Rolig: Hereford skal være rasen med desidert best lynne! Det gjør arbeidet med dyrene lettere og tryggere. Rolige dyr fungerer fantastisk på beite. Hereford skal være rasen for hele familien.

Ressursutnytter: Hereford skal gi tilvekst på norske ressurser. Gjennom høyt grovfôropptak og god fôrutnyttelse skal Hereford være en utmerket ressursutnytter både i fjøset og på beite. Hereford skal ha moderat størrelse og dermed mindre vedlikeholdsbehov.

Herefords kjennetegn: Hos Hereford har pelsen en rødbrun farge, og med hvite avtegn, herunder det velkjente hvite hode. Hereford skal ha et medgjørlig og lett avbalansert gemytt.

Det finnes en hornet og en kolla type, men begge utgjør i alle forhold en og samme rase. Hunndyr skal ha en feminin, og hanndyr en maskulin fremtoning.

Farge og avtegninger: Dyrenes farge kan være fra lys rødbrun til mørk rødbrun, med hvite avtegn. Hode, hals, doglapp, buk og lysken skal være hvite, samt fire hvite sokker og haledusk. Hvit nakkestripe fra bak ørene til kammen. Ørene skal være rødbrune, men med hvite avtegn. Moderate avvik kan aksepteres, men sorte hår og flekker er uakseptable.

Størrelse: Hereford skal ha en moderat størrelse med voksen vekt på ku mellom 600-800 kg, og tilsvarende for voksne okser mellom 1000-1300 kg.

Hode: Det hvite hode må ikke være for stort, spesielt stor bredde er uønsket. Det kan gjerne være begrenset rødbrun farge omkring øyne. Mulen er normalt lys, men pigmentering kan forekomme.

Forpart: Doglappen skal være minimal. Halsen skal ha en god lengde, og det skal være en naturlig overgang fra hals til skulderparti. Bogen skal være fast, og ha en god bredde.

 

Gammal norsk spælsau

 

Den gammalnorske spælsauen er unik med tanke på de gamle genene som den er bærer av. Den er en godlynt, intelligent rase som har et utpreget godt morsinstinkt, relativt høyt lammetall, lite lammevansker og god melkeevne. Med krumma horn og godt utviklet flokkinstinkt som de har arvet opp gjennom mange generasjoner har de en suveren måte å forsvare seg på ovenfor rovdyr. Den er lettbeint og kjapp og tar seg godt fram i brattlendt terreng.  Den er hardfør og nøysom og har det aller best når den kan bevege seg mest mulig fritt, dvs. gå inn og ut som den vil. Den liker godt å være ute om vinteren, og ligger gjerne heller ute i kulda enn inne. Mens ved regn og vind rundt frysepunktet, kan det være godt å søke ly under tak. Ved utegang klippes ulla en gang, om våren. I vanlig fjøs må den klippes høst og vår.

 

Når det gjelder vedlikehold av kulturlandskap og gjengroing av gamle beiter så foretrekker de gjerne lauv, kvist og bark og holder alt i en meters høyde i sjakk. Kjøtt og ull er unik i forhold til andre raser.  Kjøttet er velsmakende og mørt med lite fett. Ulla består av fin, myk bunnull og lang sterk dekkull som henger i vakre lokker i forskjellige farger. Bevaringsverdig rase. For 10 år siden var Gammalnorsk spælsau nesten utryddet, og ble betegnet som en truet dyrerase. I dag er heldigvis situasjonen annerledes, men rasen er fortsatt sårbar, og har betegneslen bevaringsverdig.Det er en sau som hører hjemme i norsk natur! Det er viktig å huske at disse gamle genene må bevares for ettertiden. På Farmen Fløtterud har vi 80 spælsau.

"Svin på Skogen"

Frilandsgris fra Farmen Fløtterud i Numedal har vokst seg store og smakfulle med rikelig boltreplass i skog og mark. De rydder og graver, spiser røtter og kratt og gir naturlig gjødsel. Våre griser fores mest mulig naturlig. De har hatt valget mellom å sove ute i sin egen "grisehltte" eller under et tre.

 

Våre griser er en krysning av vanlig rosa gris og Hampshire-gris. Godt og mye naturlig fôr og god plass gir glade griser og smakfult og godt marmorert kjøtt. Våre "Svin på Skogen" lever bedre og smaker bedre. Til høsten kan du prøve selv!

 

Våre «Svin på skogen» vokser opp, som navnet tilsier, i skogen. De er ute i frisk luft, på frodige skogsbeiter. Grisene er født på gården hos oss, de vokser opp sammen med mor og blir sluppet ut i skogen, hvor de vokser opp gjennom hele sommeren inntil de slaktes på høstparten. Slik får den mye mosjon og utvikler store muskler. 

 

Våre «Svin på skogen» blir store gris, med slaktevekter  på mellom 100-120 kg. Når grisene bor ute, så vokser de saktere, rett og slett fordi de er mye mere i bevegelse enn griser som vokser opp inni en trang bås i fjøset. På beitet spiser grisene alt de kommer over av gras, urter, vier, knopper, blader og lyng. I tillegg spiser de grisefôr og mot slutten av sesongen får de kokte poteter. 

 

Vi er opptatt av å produsere virkelig godt kjøtt. Derfor får grisene våre bare det aller beste foret, som er basert på norske råvarer og det inneholder ikke soya. Ved at våre «Svin på skogen» får leve et fritt liv, så naturlig som bare mulig, samt at de alltid har fri tilgang på naturens egen meny og en maksimalt sunn fôrsammensetning, så gir dette et ekstra smakfullt, mørt, saftig og mørkt kjøtt. Og slikt blir det ekstra god og næringsrik mat av!

 

Vi slakter grisene fra slutten av oktober og frem til midten av desember måned. Du kan kjøpe en halv gris og dele den opp selv, men det enkleste for deg er når vi gjør hele jobben med oppdeling, vacumpakking og merking. Da kan du bare stappe kjøttet i fryseren og kose deg med verdens beste kjøtt av svin som har levd et lykkelig liv sålenge de levde. Har du lyst å være med oss på grisesafari blant våre festlige svin på skogen, så er du hjertelig velkommen! Du kan faktisk velge deg ut din gris, om du vil!

 

Vi deler opp grisen slik: 

 

Svinefilet

Nakkekoteletter

Svinekoteletter

Ribbe

Svinesteker eller evnt hele låret

Wok-kjøtt, strimlet kjøtt til wok eller gryter

Medisterdeig (som er spedd ferdig)

Kjøttdeig

 

Prisen for ferdig oppstykket, nydelig pakket og tydelig merking er kr 120,- per kilo. En halv gris veier ca 45-55 kilo inkludert bein. Da har familien det beste kjøtt av svin for et helt år fremover.