GRILLFEST MED SUS I SERKEN 

Ankomst Fløtterudsetra ca kl 17.00. Her får vi en liten velkomstdrikk. Så forteller vi litt om Fløtterudsetra og historien her. Setra var slipp-plass for Heimefronten under krigen. Der er finnes enda slipp-containere på setra fra denne tida. Vi forteller om "gutta-på-skaugen" og livet de levde gjennom harde krigsår, i uro og spenning. Vi skal kjenne på følelsen av at det var HER, akkurat her de lå. Og lytta etter flydur og nye slepp. Usikre på om om tyskerne lå like i nærheten.  

 

Første del av turen gir oss flott utsikt over til Nansen rike på den andre siden av dalen. Her i fjellet hvilte han ut og samlet krefter, jaktet og hygget seg i lag med sin familie. Flere steder på turen vår har vi en flott utsikt til Lågen og utover dalen. Etter 2 km kommer vi til Heimsetra og her blir det stopp og en liten drikkepause. Siste 2 km går vi på lette ben forbi beitene til våre og vi hilser på våre "Svin På Skogen" og ammekyr med kalver. Vi har også gammalnorsk spæl sau med søte lam som beiter her. Elg, hjort og rådyr kan vi meget vel også treffe på på vår tur. 

 

Kl 19.00 er vi fremme på Farmen Fløtterud. Her blir det mat og god prat til bords i et par timer. Etter middag blir det Linedance og så fyrer vi opp vår mekaniske okse og kjører bull-riding-konkurranse. DU er bull-rider og konkurrerer med din kollega. Leirbål med svart kaffi og kvelden går veldig fort. 

Kl 23.00 er det avreise. Takk for laget og god tur heim.